Vážení občané,

tak jak bylo předesláno, předkládám Vám konečnou verzi návrhu Rozvojového dokumentu obce Valchov před schválením zastupitelstvem obce.

Do dokumentu byly zapracovány všechny Vaše připomínky, které jakýmkoliv způsobem zazněly v době projednávání.

Věřím, že společně povedeme Valchov tím správným směrem, vedení obce se bude snažit zajistit všem svým občanům ty nejlepší podmínky pro naplnění společných cílů a vizí.

PROGRAM ROZVOJE OBCE

Schválená strategie rozvoje obce na léta 2015 až 2020

00.pdf (65,6 kB)
01.pdf (2,3 MB)
02.pdf (2,1 MB)
03.pdf (2 MB)
04.pdf (2 MB)
05.pdf (244,5 kB)
06.pdf (1,5 MB)
07.pdf (2,3 MB)
_N1_SPORT.pdf (322,6 kB)
_N2_VEREJNA_PROSTRANSTVI.pdf (203,1 kB)
_N3_DOPRAVA.pdf (231,5 kB)
_N4_KRAJINA.pdf (253,3 kB)
_VALCHOV_PROGRAM_ROZVOJE.pdf (1,2 MB)

Rozvojový dokument obce Valchov

Zastupitelstvo obce Valchov se rozhodlo pořídit nový Rozvojový dokument. Je to, dá se říci, takový střednědobý plán jak by se měla obec rozvíjet, kam by měla směřovat. V neposlední řadě je zpracovaný a platný Rozvojový dokument podmínkou pro podání žádostí o datace. Ten "starý" Rozvojový dokument, z roku 2004, je již překonaný a všechny plány v něm obsažené jsou již splněny :-). Nový materiál se tvoří již delší dobu. V úterý 27. 1. 2015 proběhlo veřejné projednávání tohoto dokumentu s občany. Facilitátory byli odborníci z Nadace Partnerství a architekt, který projekt zpracovává. Domníváme se, že to byla plodná schůzka, zaznělo mnoho zajímavých názorů občanů. Drtivá většina připomínek už je nebo bude do dokumentu zahrnuta. Je velmi důležité, aby se občané podíleli na chodu i plánování v obci. Cílem zastupitelstva obce jsou spokojení občané, kterým se doma dobře žije. Snažíme se vytvořit, v mezích možností, co nejlepší podmínky pro práci, služby, odpočinek a relaxaci, zábavu a pro život vůbec.

Níže jsou zveřejněny dokumenty potřebné k dosažení společného a co nejlepšího výsledku vedoucího ke schválení strategického Rozvojového dokumentu. Hotový dokument by zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání v průběhu jara 2015.

Zápis z veřejného projednávání Rozvojového dokumentu 27. 1. 2015

Původní dokument z roku 2004

 

Máte-li zájem ještě se k připravovanému materiálu vyjádřit, učiňte tak nejlépe do konce měsíce března 2015, abychom mohli k Vašim podnětům přihlédnout.

ilustrační foto: Rozvojový dokument obce Valchov

Anketa

Zajímá Vás jakým směrem se bude ubírat rozvoj obce?

ano, velmi (2 041)
94%

ano, ale mám důležitější starosti (32)
1%

ne, proto jsme si zvolili zastupitele (34)
2%

ne, je mi to jedno (30)
1%

nevím (29)
1%

Celkový počet hlasů: 2166