Obecní les            

POSLEDNÍ AKTUALITY

 

Od pondělí 8. 7. 2013 probíhá již druhé obžínání letos nově vysazených stromků. Vypadá to, že skoro všechny mladé stromky se ujaly a tak máme velkou radost.

V nejbližší době bude třeba obžínat a obžínat, neboť z důvodu deštivého počasí již začíná tráva naše stromky přerůstat :-). Výhodou tohoto chladnějšího a vlhkého počasí je však dobré ujímání stromů.

28. a 29. 5. 2013 se podařilo postavit oplocenku "V Sekerkách" jako další opatření k ochraně stromků před okusem zvěří. Fotografie naleznete v galerii na pravé straně této stránky. Zároveň bylo provedeno první obžínání trávy kolem nově vysazených borovic a buků "V Borkách" a následně byly ošetřeny proti škůdcům (Klikoroh borový).

A protože o vysazené stromky je třeba se dobře starat, aby se investice vložená do lesa jednou vrátila začalo se již s opatřeními proti okusu zvěří a ochranou proti dalším škůdcům.

14. a 16. 5. 2013 pokračovaly práce na výsadbě lesa na dalších částech obecního lesa - holiny po kůrovci "Ve Žlebě". V sobotu 18. 5. 2013 bylo zasázeno posledních 100 kusů smrčků "V Sekerkách". S pracemi přišli pomoci Jarka Šonová, Anna Pavlíčková, Mirka Krejčířová, Vendula Svěráková, Mirek Šrom, oba Radimové Pavlíčkovi a David Pluháček. Celkem bylo vysázeno téměř 9 000 stromů, jako základ nového lesa. Obec Valchov tak vlastní asi 12 hektarů lesa.

Na sobotu 11. 5. 2013 byla připravena brigáda na výsadbu lesa "Nad Kravínem", bohužel kvůli dešti se nekonala. "Nad Kravínem" se dosazuje do vzrostlého lesa, tam kde bylo větší místo po napadení stromů kůrovcem. Jednat se bude asi o 300 sazenic smrku ztepilého. Zároveň ve stejné lokalitě probíhá probírková těžba. Dřevo je řádně evidováno a odprodáváno. Většina utržených peněz se vrací do zpět do investic v lese.

Čtvrtek 9. 5. 2013 a pátek 10. 5. 2013 patřil opět pokračování sázení lesa "V Sekerkách". Byl vyčištěn další pozemek a vysazeno dalších více jak 400 stromů. Pomáhali Jarka Šonová, Anna Pavlíčková, Mirka Krejčířová, Vendula Svěráková, Mirek Šrom a v pátek Pavel Ošmera.

Ve Fotogalerii "Sázení V Sekerkách" jsou denně přidávány nové fotografie.

Středa 8. 5. 2013 opět patřila práci na výsadbě, podařilo se vysadit 1150 smrků. Všichni zúčastnění byli po práci unavení, ale legraci a špičkování si nikdo nenechal ujít. Od rána sázeli Dáša Oujezdská, Věra Vašíčková, Hela a Josef Barákovi, Staňka a Mirek Šromovi, Radimové Pavlíčkovi, Mirek Chlup, Zdena a Martin Špidlíkovi, Jindra Brožová, odpoledne přišly čerstvé síly - Vendula Svěráková, Václav Hasoň, Marta, Veronika a Adélka Špidlíkovy a Petr Menšík. Nad vším bedlivě bděl Josef Procházka.

V úterý 7. 5. 2013 se odpoledne ošetřovaly vysazené jedle přípravkem proti okusu zvěří.

Další práce na výsadbě nového lesa proběhly v pondělí 6. 5. 2013. Pomoci přišli Jarka Šonová, Anna Pavlíčková, Josef Barák, Mirka Krejčířová, Vendula Svěráková, Jindra Brožová, Mirek Šrom, David Pluháček, Lukáš Kozubek a Lukáš Nečas. Tento den se vysadilo 850 smrčků.

Sice jsme plánovali brigádu na sázení lesa už na pátek 3. 5. 2013, ale pro páteční déšť se začalo až v sobotu 4. 5. 2013 od 8 hodin od rána. Během dne se vysadilo 1 000 stromů - smrků a jedlí. Od rána přišli pomoci Jarka Šonová, Dáša a Šárka Oujezdských, Zdena a Martin Špidlíkovi, Mirka Krejčířová, Vendula Svěráková, David Pluháček, Staňa Veselý, Mirek Šrom, Jindra, Pepa, Saška a Tedík Brožovi. Odpoledne ještě přišli Marta, Veronika a Adélka Špidlíkovy a Pavel Ošmera. Několikrát se zastavil náš odborný dozor Josef Procházka, aby překontroloval kvalitu práce a musím potvrdit, že byl spokojen. Na další dny nám ale ještě zbývá 3 500 stromků. Přijďte i vy ostatní, ať víte, kde je to "V Sekerkách".

Další sazenice z lesní školky Svinošice pro obecní les přivezl ve čtvrtek 2. 5. 2013 Jarda Matuška ml. a Milan Menšík je traktorem převezl na místo založení. Výsadba v lokalitě "Nad vodárnou" je tak plně připravena a těšíme se na hojnou účast na brigádě.

Od 17. týdne probíhá příprava na sázení lesa v prostoru Nad vodárnou. Louka je vyčištěna od nevhodných náletových dřevin, posečena a nachystána pro výsadbu smrčků, buků a jedlí. Formulář k přihlášení na brigádu naleznete níže.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podzim roku 2012 proběhla těžba části obecního lesa v Borkách nad sokolovnou. Dřevo bylo řádně zaevidováno a odprodáno. Úklid větví zajistili někteří občané za slib, že na jaře roku 2013 pomohou při výsadbě nového lesa.

V týdnu od 15. 4. 2013 začali pracovníci obce čistit plochu od nevhodných náletových dřevin a výmladků po těžbě. Ve středu 17. 4. 2013 se uskutečnilo   pálení klestu a další úklid  . Zároveň byly ve středu přivezeny sazenice stromů - Borovice lesní a Buku lesního z certifikované lesní školky ze Svinošic, kterou provozují Lesy města Brna, a.s. Dovoz stromků zajistil Zdeněk Veselý mladší. Sazenice byly odborně založeny v zahradnictví Veselých. Pan Zdeněk Veselý starší je ochotně uskladnil. 

Od čtvrtka 18. 4. 2013 od rána se začalo s výsadbou. Odborný dozor provádí Josef Procházka z Ludíkova, který jako polesný v důchodu celé problematice velmi dobře rozumí. Skladba lesa byla odborným lesním hospodářem stanovena na 70 % Borovice lesní a 30 % Buku lesního. Ve čtvrtek se přišli od rána popasovat se sázecím rýčem, motykou či krompáčem následující brigádníci: Jarka Šonová, Dobra a Jiří Přibylovi, Jiří Korec, Mirka Krejčířová, Vendula Svěráková, Mirek Šrom, David Pluháček, Jindra Brožová. Odpoledne, po příchodu ze zaměstnání pak dorazily čerstvé posily z Ludíkova: Josef Procházka, Václav Procházka, Petr Novák a Petr Šindelka, kteří jsou členové Honebního společenstva Valchov. Z valchovských přišli pomoci Pavel Ošmera, Karel Vrána, Radim Pavlíček st. i Radim Pavlíček ml., Václav Hasoň, Tomáš Kalik, Lenka Hasoňová. Občerstvení pro unavené brigádníky zajistil Staňa Dokoupil.

V pátek, i když jsme chtěli pokračovat s výsadbou od rána, to nebylo možné, neboť hustě pršelo. Pro čerstvě zasazené stromky to však bylo to nejlepší. Odpoledne déšť polevil a Jirka Korec vyprovokoval dokončení práce. Od 16 hodin byli znovu svoláni dobrovolníci. Sázet přišli: Jiří Korec, Dana a Jarda Matuškovi, Mirka Krejčířová, Vendula Svěráková, Mirek Šrom, David Pluháček, Jindra Brožová. O něco málo později se připojili Jirka Vašíček ml., Tomáš Kalik, Petr Chlup a Filip Učeň, který rozdělal oheň pro opečení párků. Voňavá opečená klobáska a pivo nebo limonáda přišla k chuti prochladlým a zmoklým brigádníkům a zároveň tak ukončila první etapu výsadby obecního lesa.

Celkem bylo v rekordním čase dvou dnů vysazeno 3 200 stromů jako základ nového lesa. Není to však konec, o mladý les bude třeba pečovat, obžínat trávu, která by mohla malé stromky přerůst, zajistit ochranu proti škůdcům a okusu zvěří a později dělat prořezávky. Také bude nutné stromky ochránit před nenechavci.

Další etapa výsadby se uskuteční v lokalitě "Nad vodárnou". O zahájení prací budete včas informováni. Očekáváme, že k těm co již svoji pomoc přislíbili se připojí i ostatní občané, zastupitelé obce, ti, co brali dřevo po těžbě a také ti co se chlubí svým pozitivním vztahem k přírodě a obci a nejlépe vědí co a jak je třeba udělat. Vezměte svoje přátele a kamarády a přijďte udělat něco pro les, pro budoucí generace, pro svoje děti, pro sebe - tak jak bývávalo dobrým zvykem. Je třeba zohlednit i to, že v sobotu 20. 4. 2013 se uskutečnil Valchovský kameňák. S jeho organizací je také spojeno mnoho práce a úsilí. Organizátoři Kameňáku by jistě také pomohli při výsadbě lesa. 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ POMOHLI!

 

Stavba oplocenky 28. a 29. 5. 2013

Sázení V Sekerkách

Příprava Sekerkách

Sázení v Borkách

Příprava v Borkách