Zastupitelstvo obce Valchov 2014 - 2018

Zastupitelstvo obce Valchov se sešlo po říjnových komunálních volbách na svém ustavujícím zasedání v pátek 7. 11. 2014 v klubovně hasičů v plném počtu. Při volbě starosty a místostarosty byli do funkcí opět zvoleni ing. Jindřiška Brožová a ing. Zdeněk Přikryl. Po oficiální části zasedání se rozproudila neformální diskuse a zábava s přítomnými občany a podávalo se i občerstvení. Výbory zastupitelstva obce Valchov budou voleny na 2. zasedání v úterý 18. 11. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Zápis z ustavujícího zasedání zde ...

 

Výsledky komunálních voleb 10. a 11. 10. 2014 zde ...

 

Fotografie zde ...