Akce                                           Stravování                                   Fotogalerie

         

Oznámení

zveřejněno: 9.4.2019
sejmuto: 8.5.2019
 
zveřejněno:9.4.2019
sejmuto: 8.5.2019
Charakteristika a profilace MŠ
 

Mateřská škola byla postavena svépomocí občanů v letech 1982-1983, je to samostatná jednopatrová budova sutuována do centra vesnice. Kapacita mateřské školy je 25 dětí, ale protože škola disponuje dostatečně velkými prostory, byla v přízemí nově zřízena samostatná družina pro žáky 1. stupně ZŠ s kapacitou 17 dětí.

Děti v mateřské škole mají k dispozici prostornou třídu s hernou a samostatnou ložnicí pro odpočinek. Součástí mateřské školy je školní jídelna s kapacitou 50 jídel denně.

Profilace naší mateřské školy vychází z podmínek, na kterých je přímo závislá a do kterých je včleněna. Umístění mateřské školy a okolní přírody umožňuje vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, získávat reálný pohled na svět i aktivní postoj k životu. V malém kolektivu mohou děti bez obav projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání různých životních situací, mohou rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem a prostředí. Přirozeně se tak nabízí vztah dětí k přírodě, přírodnímu prostředí, zdravý životní styl s dostatkem pohybu na čerstvém vzduchu a s tím spojená chuť komunikovat a sdělovat si získané poznatky, prožitky a předávat je dál. Prostřednictvím principů efektivní komunikace (vzájemné naslouchání a sdělování) a za podpory rozvoje motorických dovedností u dětí podněcovat rozvíjení komunikativních dovedností.


                          
 

                                                                                                                                     

Kontakty                                                                                        

Mateřská škola Valchov, okres Blansko, příspěvková organizace                 

Valchov 130

680 01 Boskovice

tel :  516 452 861516 452 861

email :  msvalchov@centrum.cz

IČO :  75023563

Součástí školy: družina, školní jídelna

Zřizovatel

OBEC VALCHOV

 

Právní forma

příspěvková organizace  

                                                                    

Ředitel školy :           Mgr. Vanda Patloková           

Kapacita školy :        25 dětí

Provozní doba :        6,45 -  15,45 hod.

Zaměstnanci školy :  učitelka MŠ            -   Zdena Mazalová

                                 kuchařka                -   Jana Horáková

                                 ved.škol.jídelny       -   Zdena Mazalová

                                 školnice                 -   Halyna Jasinková

                                 chůva                      -  Bc.Klára Vališová