TJ Sokol

Aktuality

Informace

TJ Sokol byla založena 18. září 1921. Vznik TJ Sokol je v obecní kronice zaznamenán takto: „Založení odboru Sokol, stalo se ve zdejší obci dne 18. září t.r. Toho dne konala zde na louce u mlýna boskovská tělocvičná jednota Sokol veřejné cvičení. Při něm starosta žďárenské jednoty pan Bohumil Polák, správce školy, ve svém proslovu propouští zdejší občany, členy tamní jednoty a tito po proslovu p. Beránka, starosty jednoty boskovské utvořili odbor boskovské jednoty Sokol ve Valchově, který při založení měl 27 členů. Předsedou odboru zvolen p. Jan Slovák, řídící učitel ve Valchově“.

TJ Sokol Valchov je nejpočetnější organizací ve Valchově, v roce 2004 měl 126 členů , z toho mužů 50, žen 43, dorostu 20, důchodců 13 členů. TJ Sokol Valchov je vlastníkem budovy sokolovny. V roce 2004 byla provedena rekonstrukce sokolovny – vyměněna oken v sále a vchodových dveří za plastové, dále byla dokončeana plynofikace. V roce 2006 v rámci získané dotace byla provedena přístavba nad venkovní terasou a provedena generální oprava izolace suterénu a provedeno zateplení budovy z jižní a východní strany. Činnost vykonávaly oddíly v kopané (po podzimní části sezony 2006/2007 se fotbalisté umístili na 1. místě IV. třídy okresu Blansko), malé kopané (v roce 2006 skončili fotbalisté na 8. místě divize okresu Blansko) a aerobiku.

Na přelomu září a října 2006 se uskutečnily oslavy 85. výročí založení TJ Sokol Valchov. V rámci oslav se konal závěrečný závod horských kol o pohár Drahanské vrchoviny. Součástí těchto oslav byl závod Českého poháru v orientačním běhu – mistrovství ČR.

Na valné hromadě 30. 12. 2006 byl zvolen 13ti členný výkonný výbor na roky 2007 a 2008 v následujícím složení:

  • Ing. Zdeněk Přikryl, předseda
  • Jiří Laštůvka, místopředseda
  • Zdeněk Kunc, tajemník
  • Ing. Jiří Sedlák, hospodář.

Členové výboru: Miroslav Chlup, Irena Přibylová, Věra Vašíčková, Vladimíra Staňková, Filip Učeň, Roman Barák, Martin Vít.

Aerobik s Jitkou po celý rok

V obci Valchov je již několik let založen oddíl aerobicu, který je součástí zdejší TJ Sokol Valchov. Cvičení probíhá jednou týdně v místní sokolovně pod vedením zkušené cvičitelky Jitky Sáňkové, cvičitelkou první třídy s licencí od roku 2002, a to každou středu v čase od 19:00 do 20:15 hod.

Aerobik probíhá již několikáté léto i během prázdnin (červenec - srpen).

Získané zkušenosti využívá během svičení. V průběhu cvičení upozorní na cviky, které nejsou vhodné pro určité zdravotní potíže nebo pro mladší cvičitelky. Na cvičení chodí zejména ženy a dívky z obce Valchov, ale i z blízkého okolí - Boskovic, Letovic, Hrádkova, Suchého apod. Každá cvičební hodina je trošku jiná, co se týká choreografie. Spousta cviků se však opakuje, ale jsou pouze poskládány v jiném pořadí. Hodiny jsou kombinované s tanečním aerobikem a intervalovým aerobikem.

Pro vysvětlení:

Taneční aerobik - jednoduché choreografie s prvky tance, rychlejší tempo a střídání jednotlivých tanečních kroků.

Intervalový aerobik - posilovací cviky formou body formu, výpadů. squatů, balančních cviků, zkrátka posilovacích cviků na horní i dolní polovinu těla. Tempo je pomalejší a cvičení je spíše silové.

Spojení těchto dvou cvičebních forem aerobního cvičení se jeví jako velmi účinné jednak při redukování tělesné hmotnosti, při posilování a zpevnění svalových partií, ale také i pro zvyšování fyzické vytrvalosti a výkonnosti. V neposlední řadě musíme zmínit i pozitivní vliv na naši psychiku. Hodiny jsou vždy vedeny lektorkou tak, aby si ženy cvičení užívaly, hodina byla pro ně fyzicky přijatelná, náročnost choreografie vyhovující a ze svičení vždy odcházely spokojené, šťastné a příjemně unavené. To je cílem každé cvičební hodiny ve Valchově.

Proč si přijít zacvičit právě do Valchova?

- 75 minut čistého času jen pro Vás (někdy se hodina i trošku prodlouží....)

- 40,-Kč za tuto cvičební hodinu

- v hodině jsou využívány overbally při závěrečném posilování na břišní svaly, ale taky na svaly zádové a paže

- nově máme do cvičení zařazeny i prvky jógy

Toto vše můžete okusit, když si přijdete za námi do Valchova, zacvičit....

Moc se na Vás, další nové cvičenky, těšíme.

 

 

Malá kopaná okresu Blansko

Rozpisy utkání, výsledky zápasů a tabulky naleznete na stránkách Malé kopané okresu Blansko.