Zastupitelstvo obce Valchov

Valchov 97, 680 01 pošta Boskovice

IČO: 00841838

 

Karel Vrána                            starosta

Pavla Vitová                           místostarostka  

Bc. Šárka Oujezdská                

Renata Kaliková                            

Václav Hasoň

Ing. Zdeněk Přikryl   

Bc. Josef Přikryl

Petr Barák

Miroslav Šrom