Zastupitelstvo obce Valchov

Valchov 97, 680 01 pošta Boskovice

IČO: 00841838

 

Ing. Radka Bezděková             starostka

Karel Vrána                            1. místostarosta

Pavla Vítová                           2. místostarostka                   

Renata Kaliková                            

Ing. Jindřiška Brožová

Ing. Zdeněk Přikryl   

Bc. Josef Přikryl

Petr Barák

Miroslav Šrom