ZO a výbory ZO

Výbory a komise zastupitelstva obce Valchov

 

Finanční výbor:

Předseda:         Václav Hasoň

Členové:           ing. Zdeněk Přikryl

                         Renata Kaliková

 

Kontrolní výbor:

Předseda:        Petr Barák

Členové:          Bc. Josef Přikryl

                        Miroslav Šrom