Adventní rukodělná dílna a vánoční jarmark

Adventní rukodělná dílna a vánoční jarmark

Obec Valchov ve spolupráci s Knihovnou Valchov a Mateřskou školou Valchov zve všechny v neděli 2. 12. 2018 do sokolovny ve Valchově na Adventní rukodělnou dílnu a vánoční jarmark řemeslných výrobků. Nabídka bude bohatá.