Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil do odvolání Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je zakázáno: rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty a používat zábavní pyrotechniku.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se rozumí: lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů, suché travní porosty a plochy zemědělských kultur.

Celý dokument ...