e-Kapka

e-Kapka
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se stále snaží zvyšovat komfort zákazníků a připravila pro ně novou službu - Dálkové odečty vodoměrů.
 

 

 

 

 
Doba složenek s cenou za vodné a stočné, které bylo nutné uhradit na poště, už je dávno překonaná. Pro naše zákazníky zavádí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., moderní způsoby plateb.
Od roku 2021 tak k možnosti platit svůj účet za vodné a stočné on-line přímo z internetového bankovnictví přibude ještě možnost urychlit zadávání platby unikátním QR kódem. Odpadne tak vyplňování formuláře pro platbu. Zároveň se tak platící vyhne nebezpečí špatného zadání čísla účtu nebo dalších platebních údajů. Omezování plateb složenkami na poště je pro naše zákazníky také bezpečnější v tom, že nemusejí do front na poštách a vyhnout se tak možnému styku s člověkem infikovaným virem COVID-19.
Přestože většinu z vás zajímá především vyúčtování - tedy kolik jste spotřebovali v daném fakturačním období vody, vyplatí se vám také podívat se na zadní stranu našich faktur. Naleznete zde celou řadu informací nejen o naší společnosti, ale taktéž o tom, co vše je v ceně vody zahrnuto, zjistíte podrobné informace o kvalitě dodávané vody do vašich domácností nebo dalších nemovitostí. Dozvíte se tam také různé zajímavosti ve spotřebě pitné vody a podobně. 
Věříme, že vás rozšiřování našich služeb potěší. 
Aktuální informace naleznete také v Zákaznickém portále
 
Nabízíme novou službu - dálkové odečty vodoměrů 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se stále snaží zvyšovat komfort zákazníků a připravila pro ně novou službu - Dálkové odečty vodoměrů. Instalace dálkových odečtů vodoměrů probíhá dle Strategie osazování VAS, ale již nyní ji mohou využít zákazníci, kteří o službu projeví zájem.
Dálkově odečítané vodoměry jsou v dnešní době trendem v oblasti dodávek pitné vody a jejich velkou výhodou je online přehled spotřeby, únicích vody a varování o nenadálých situacích.
 
Nespornou výhodou je také omezení chyb vzniklých při odečtech, snížení počtu návštěv pracovníků vodáren, kteří provádí odečty osobně a zákazníci jim musí umožnit přístupy k vodoměrům. Služba je vhodná zejména pro správce nemovitostí a průmyslových areálů, škol, zdravotnických zařízení, ale i pro chalupáře. Celý systém funguje na principu přenosu dat z vysílačů umístěných na stávajících vodoměrech, které jsou každou hodinu přenášeny přes loT sítě do informačního systému VAS. 
Po instalaci dálkového odečtu naleznete svá aktuální data spotřeby vody v Zákaznickém portále, v záložce Smart metering, kde bude připraven náhled na aktuální stav vodoměru a historii spotřeby vody na odběrném místě. 
V případě zájmu o tuto službu nás můžete kontaktovat na emailu smartvdm@vasgr.cz.