Informace pro návštěvníky vánočního jarmarku řemeslných výrobků 1.12.2019

Informace pro návštěvníky vánočního jarmarku řemeslných výrobků 1.12.2019

V neděli 1. prosince 2019 bude ve Valchově  probíhat  tradiční vánoční jarmark řemeslných výrobků, na kterém mimo připravený zábavný program spojený s dobrým jídlem a prodejem výrobků , můžete podpořit veřejnou sbírku na výstavbu a provoz dětského hospice Dům pro Julii

"Místa, kde zkušení zdravotníci, pečovatelé, psycholog, duchovní, sociální pracovník a další poskytnou tu nejlepší možnou péči v těžkém období. Budeme nabízet péči odlehčovací pro dlouhodobě i krátkodobě pečující, i možnost společného prožití terminálního stádia onemocnění."

S příběhem malé Julinky se můžete blíže seznámit zde:https://dumprojulii.com/cs#julincin-pribeh

Zapečetěná pokladnička bude umístěna u prodejního stánku v hlavním sále sokolovny.