Informace pro občany

Informace pro občany

Zastupitelstvo obce informuje občany, že paní Ing. Radka Bezděková podala dne 25.1.2019 rezignaci na funkci starostky obce Valchov. Informace o volbě nového starosty budou včas zveřejněny na webu obce Valchov.