Jaroslav Vaněk - řezbář, sochař, restaurátor

Jaroslav Vaněk - řezbář, sochař, restaurátor

Muzeum Boskovicka a Orel jednota Boskovice Vás zvou na výstavu Jaroslav Vaněk - řezbář, sochař, restaurátor. Od 7. 12. 2014 do 1. 2. 2014, arkáda Muzea Boskovicka.