Kotlíkové dotace, Dešťovka a Nová zelená úsporám v Boskovicích

Kotlíkové dotace, Dešťovka a Nová zelená úsporám v Boskovicích

Semináře, který představí uvedené dotační programy pro domácnosti, se můžete zúčastnit dne 26. 11. 2018 od 16:00 na MěÚ v Boskovicích.