KOTLÍKOVÉ DOTACE

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Jihomoravský kraj zve všechny zájemce na seminář k tzv. kotlíkovým dotacím. Seminář se koná v Brně, ve školícím centru Cejl 73. Seminář je určen pro fyzické osoby, potencionální zájemce o podání žádosti o finanční podporu na dílčí projekt v Jihomoravském kraji.