Nebezpečí požárů

Nebezpečí požárů

Vzhledem k relativně suchému období a vyšším odpoledním teplotám se zvyšuje na některých místech Jihomoravského kraje nebezpečí vzniku požárů na stupeň číslo 4 (vysoké riziko).

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:

-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče bez zabezpečení a jiné zdroje otevřeného ohně.

-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.

-Dbát na úsporné hospodaření s vodou.