Ohlašovací povinnost k dani z nemovitosti do 31. 1. 2021

Ohlašovací povinnost k dani z nemovitosti do 31. 1. 2021

V roce 2020 došlo v rámci revize katastru Valchov ke změnám v Zápisu v katastru nemovitostí.

Podat nové ohlášení k dani z nemovitosti musí ti občané, u kterých došlo ke změnám

v číslování parcel nebo způsobu využití pozemku, ke změně druhu pozemku nebo ke slučování pozemků.

S těmito občany to projednala pracovnice Katastrálního úřadu Boskovice osobně.

Ohlášení je nutno podat NEJPOZDĚJI DO 31. 1. 2021.