Ohlašovací povinnost ze psů

Ohlašovací povinnost ze psů

Žádáme majitele psů, aby ve lhůtě nejpozději do 15.1.2020 oznámili správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti. Jedná se o případy: úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej.

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 je poplatník

povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 8 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

Ve lhůtě 8 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

 

Kontakt:

Obec Valchov

Valchov 97, 680 01 Boskovice

tel: 516 452 603

e-mail: obec@valchov.cz