Otevření kontejneru

Otevření kontejneru

Kontejnery na velkoobjemový odpad, železný šrot a bioodpad budou otevřeny od soboty 1. dubna 2017 mezi 11 a 12 hodinou ve dvoře obecního úřadu. Kontejnery na bioodpad budou umístěny na sběrná stanoviště v obci.