Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

Starostka obce Valchov na základě ustanovení zákona č. 491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších a souvisejících předpisů oznamuje, že volby do zastupitelstva obce se uskuteční ve dnech 5. a 6. 10. 2018 a volební místností je klubovna SDH Valchov 52.