Oznámení ZD Skály, družstvo

Oznámení ZD Skály, družstvo

Oznámení pronajímatelům pozemků o výdeji pachtovného z pozemků.

Bližší informace naleznete zde.