Platba poplatku za psa

Platba poplatku za psa

Poplatek ze psů lze platit v kanceláři OÚ nebo na účet obce č. 29826631/0100, variabilní symbol číslo popisné, specifický symbol 1340.

Základní sazba poplatku ze psa je 100,-- Kč, za každého dalšího psa 150,-- Kč.

Sazba poplatku pro poživatele důchodů je 50,-- Kč, za každého dalšího psa 75,-- Kč.

Splatnost poplatku je do 31. března 2014.