Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Ředitel Oblastní charity Blansko Ing. Pavel Kolmačka poděkoval starostovi obce za podporu Tříkrálové sbírky a všem občanům, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli nebo se na ní jakkoli podíleli.