Poplatková povinnost za rok 2020

Poplatková povinnost za rok 2020

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatek ze psů za rok 2020 je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo na bankovní účet obce č. 29826631/0100 ( VS - číslo domu).

 Poplatek za svoz komunálního odpadu je nutné uhradit jednorázově k 31.3.2020, případně ve dvou stejných splátkách splatných k 31.3.2020 a 30.9.2020. Splatnost poplatku za psa je do 31.3.2020.

Základní sazba poplatku za odpad je 450,-Kč na osobu. Osvobozeni od poplatku jsou děti do věku 6 roků (osvobození platí také pro zbytek kalendářního roku ve kterém dítě věku 6 roků dosáhne) a občané starší 75 let (osvobození platí po celý kalendářní rok, ve kterém občan tohoto věku dosáhne). Studenti středních a vysokých škol, kteří jsou během studia ubytováni v místě navštěvované školy, mají poplatek snížen na 50%. Tuto skutečnost musí doložit potvrzením o studiu a ubytování.

 

Základní sazba poplatku za psa je 100,-Kč. Za každého dalšího psa 150,-Kč. Sazba pro poživatele důchodu je 50,-Kč, za každého dalšího psa 75,-Kč.

Všechny potřebné informace k místním poplatkům naleznete  v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019 a č. 2/2019.

https://valchov.cms.webnode.cz/oznameni/obecni-vyhlasky/