Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 17. 4. 2021 proběhne sběr nebezpečného odpadu, který se odevzdává ve dvoře obecního úřadu. Nebezpečný odpad můžete odevzdat

ve středu 12:00 – 18:00 hod

ve čtvrtek až pátek 12:00 – 14:30 hod.

v sobotu 10:00 – 11:00 hod.

Z důvodu nouzového stavu budou na sběrné místo pouštěni občané jednotlivě, prosíme o respektování tohoto opatření.

Děkujeme za pochopení