Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 16. 10. 2021 proběhne sběr nebezpečného odpadu, který se odevzdává ve dvoře obecního úřadu.

Nebezpečný odpad můžete odevzdat:

ve středu 12:00 – 18:00 hod

ve čtvrtek až pátek 12:00 – 14:30 hod.

v sobotu 9:00 – 10:00 hod.

 

  1. Nebezpečný odpad – jedná se odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný, např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
  2. Pneumatiky jedná se o pneumatiky z osobních vozidel bez disků.
  3. Vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie zářivky, výbojky apod.