Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu

Ve středu 13. dubna 2022 proběhne sběr nebezpečného odpadu, který se odevzdává ve dvoře obecního úřadu.

Nebezpečný odpad můžete odevzdat:

v sobotu 9. dubna: 10:00 - 12:00 hod.

v pondělí 11. dubna: 8:00 – 14:00 hod.

ve středu 13. dubna: 8:00 – 14:00 hod.