Seminář pro zemědělce

Seminář pro zemědělce

MAS Boskovicko Plus Vás zve na seminář "Aktuality z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020". Seznámíte se s přehledem dotací a způsobem podávání žádostí o dotace. Účast bezplatná, občerstvení zajištěno!