Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Letošní rok k vám Tři králové budou přicházet on-line prostřednictvím webových stránek Charity Blansko www.blansko.charita.cz a Facebooku charitablansko.

Na Tříkrálovou sbírku můžete přispět do pokladniček, které budou místěny v místní prodejně COOP Jednota a na Obecním úřadě Valchov od pátku 8. ledna do 16. ledna.

Další možností je přispět bezhotovostně na účet Charity.