UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ

Na základě § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „energetický zákon“ a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 - „Elektrická venkovní vedení s napětím…“, podle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů. Výpis zde ...