Velikonoční rukodělná dílna

Velikonoční rukodělná dílna

Knihovna Valchov Vás co nejsrdečněji zve na Velikonoční rukodělnou dílnu. Dílna se koná v sobotu 8. 4. 2017 od 15 hodin v klubovně hasičů v bývalé škole.