Víceúčelové hřiště Valchov

Víceúčelové hřiště Valchov

Tenis, volejbal, nohejbal nebo kopanou si můžete zahrát na víceúčelovém hřišti, klidně i při umělém osvětlení. Valchovští si mohou hřiště pronajmout zdarma, přespolní za 100,- Kč za každou započatou hodinu. Správci hřiště jsou pan Jiří Korec a pan Jiří Přibyl, telefon k domluvě termínu 736 288 028.