Zákaz zalévání zahrad a trávníků

Zákaz zalévání zahrad a trávníků

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí , jako vodoprávní úřad s platností od. 25.7.2018 do odvolání podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Boskovice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.