Zápis do 1. ročníku ZŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy ve Žďárné oznamuje rodičům, že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2018 v době od 13,00 do 17,00 hodin v budově základní školy. K zápisu se dostaví děti po odkladu školní docházky a děti narozené 1. 9. 2011 - 31. 8. 2012 v doprovodu zákonných zástupců. K zápisu přineste: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, přezůvky a žádost k zápisu, kterou si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo na svém obecním úřadě. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je vhodné přinést doporučení z PPP. Více zde ...