Zápis do MŠ Valchov

Zápis do MŠ Valchov

Ředitelka Mateřské školy Valchov stanovuje, že zápis dětí do MŠ Valchov se uskuteční dne 14. května 2018 od 9.30 do 12.30 hodin v budově MŠ ve Valchově. S sebou přineste doklad totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. Celé znění podmínek zápisu zde ...