Setkání rodáků 28. a 29. 6. 2014

Podle ohlasů návštěvníků se setkání rodáků opravdu povedlo :-).

Ve veřejné sbírce na pořízení sochy sv. Floriána se doposud nashromáždilo 10 635,- Kč na výletišti u vstupu a 5 000,- Kč se vybralo na mši svaté v kapli sv. Petra a Pavla. Celkem tedy 15 635,- Kč. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

 

Fotografie z oslav si můžete prohlédnout zde ...

Film o Valchově zde ...

 

Jak již bylo avizováno ve Valchovském zpravodaji, na stránkách obce i formou osobních pozvání SETKÁNÍ RODÁKŮ OBCE VALCHOV se uskuteční o víkendu 28. a 29. 6. 2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program je následující:

V sobotu 28. 6. se koná od 20 hodin taneční zábava na hřišti v Borkách, hudební doprovod zajistí jeden z našich šikovných rodáků, a to pan Josef Chlup a jeho BINGOband.

V neděli 29. 6. , což letos vychází přesně na svátek Petra a Pavla, je zajištěn nabitý program už od rána.

9.00 hod - mše svatá v kapli sv. Petra a Pavla, mši bude celebrovat Mons. ThLic. Václav Slouk, děkan brněnského děkanství, II. kanovník Královské stoliční kapituly  sv.  Petra  a  Pavla  v  Brně.

10.30 hod - svěcení nové sochy sv. Floriána (replika barokní sochy) u hasičské zbrojnice.

Na pořízení sochy je uspořádána veřejná sbírka. Jako dárce můžete přispět na speciální bankovní účet zřízený pouze ve prospěch této sbírky. Číslo účtu je 107 - 7663580247/0100. Chcete-li, můžete do poznámky uvést svoje jméno a potom budete uvedeni ve zveřejněném seznamu dárců. Další možnost je vložit příspěvek do pokladničky, která bude umístěna v kapli sv. Petra a Pavla ve Valchově a při různých příležitostech také v rámci akcí v obci.

14.00 hod - HLAVNÍ PROGRAM na výletišti u bývalé školy, vystoupí děti z Mateřské školy a Školní družiny Valchov, je připraven animovaný program pro děti, kolem 16 hodiny Vás svým vystoupením potěší cimbálová muzika Jožky Šmukaře a potom do pozdních večerních hodin bude k tanci a poslechu hrát BINGOband Josefa Chlupa, valchovského rodáka.

Po celou dobu oslav budou připraveny výstavy starých i novějších fotografií z obce, výstava historických motocyklů, výstava modelu obce Valchov, kterou vytvořily děti z kroužku čtení při Obecní knihovně ve Valchově. V knihovně budou taktéž vystaveny kopie obecních kronik.

Bohaté občerstvení všeho druhu, včetně možnosti zakoupení teplého oběda (výběr ze dvou jídel), bude zajištěno v klubovně hasičů v bývalé škole.

Při příležitosti Setkání rodáků bude také tento den k dispozici NOVÉ DVD - dokumentární film o obci Valchov, který byl natáčen v průběhu celého minulého roku.

Pro návštěvníky Setkání rodáků jsou také připraveny pozornosti a dárky.

V případě velmi nepříznivého počasí se celý program (mimo mše svaté a svěcení sv. Floriána) přesouvá do sálu sokolovny v Borkách. 

 Pozvánka ke stažení ...

 

ZVEME CO NEJSRDEČNĚJI VŠECHNY VALCHOVSKÉ RODÁKY,

PŘÍZNIVCE A PŘÁTELE VALCHOVA!!!