Úřední deska

 

 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Boskovicko za rok 2021 

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření Svazku obcí Boskovicko za rok 2021

Zvevřejněno: 23. 5. 2022

Sejmuto:

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 DSO Technické služby Malá Haná

Zveřejněno: 23. 5. 2022

Sejmuto: 

 

Návrh závěrečného účtu obce Valchov za rok 2021

Návrh závěrečného účtu obce Valchov za rok 2021

Přílohy:

Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty Obec Valchov 12_2021

Příloha č. 3 - Rozvaha Obec Valchov 12_2021

Příloha č. 4 - Příloha Obec Vachov 12_2021

Příloha č. 5 - Výkaz zisku a ztráty MŠ Valchov 2021

Příloha č. 6 - Rozvaha MŠ Valchov 2021 

Příloha č. 7 - Příloha MŠ Vachov 2021

Příloha č. 8 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Valchov v roce 2021

Zveřejněno: 23. 5. 2022

Sejmuto: 30. 6. 2022

 

 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního řízení a řízení o výjimce z technickcýh požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby a oznámení o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí - Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Z2.3 Valchov - SO 101 Kominukace

Zveřejněno: 9. 5. 2022

Sejmuto. 25. 5. 2022

 

Veřejná vyhláška - usnesení o stanovení lhůty k seznámení se s podklady - Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Z2.3 Valchov - SO 101 Komunikace

Zveřejněno: 9. 5. 2022

Sejmuto: 25. 5. 2022

 

Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021

Zveřejněno: 27. 4. 2022

Sejmuto: 30. 5. 2022

 

Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou

Zveřejněno: 22. 4. 2022
Sejmuto: 27. 5. 2022
 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Zveřejněno: 14. 4. 2022

Sejmuto: 30. 4. 2022

 

Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Valchov

Zveřejněno: 6. 4. 2022

Sejmuto:

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SITUACE D10 OKROUHLÁ UZAVÍRKA ZA OÚ OPRAVA 2

Zveřejněno: 30. 3. 2022

Sejmuto: 15. 4. 2022

 

Vyhlášení záměru výpůjčky obecního pozemku

Vyvěšeno: 24. 3. 2022

Sejmuto:

 

 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejněno: 9. 2. 2022

Sejmuto: 1. 3. 2023

 

Veřejná vyhláška Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Zveřejněno: 31. 1. 2022

Sejmuto: 17. 2. 2022

 

Vyhláška - rozhodnutí

Zveřejněno:28. 1. 2022

Sejmuto: 14. 2. 2022

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu Valchov 

Zveřejněno: 26. 1. 2022

Sejmuto: 4. 3. 2022

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů obec Valchov

Zveřejněno: 24. 1. 2022

Sejmuto: 1. 3. 2023

 

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Valchov

Zveřejněno: 17. 1. 2022

Sejmuto: 25. 1. 2022

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření DSO TS Malá Haná

Zveřejněno: 27. 12. 2021

Sejmuto: 31. 12. 2022

 

 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření Svazek obcí Boskovicko 

Zveřejněno: 22. 12. 2021

Sejmuto: 31. 12. 2022

 

Veřejná vyhláška_Usnesení

Zveřejněno: 16. 12. 2021

Sejmuto: 4. 1. 2022

 

Veřejná vyhláška_Oznámení o zahájení správního řízení o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací

Zveřejněno: 16. 12. 2021

Sejmuto: 4. 1. 2022

 

Obecně závazná vyhláška obce Valchov č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zveřejněno: 6. 12. 2021

Sejmuto: 22. 12. 2021

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Valchov  Mateřské školy Valchov, okres Blansko, příspěvkové organizace

Zveřejněno: 6. 12. 2021

Sejmuto: 1. 2. 2023

 

 Návrh rozpočtu na rok 2022 "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí 

Pozvánka

Zveřejněno: 3. 12. 2021

Sejmuto: 21. 12. 2021

 

Návrh rozpočtu na rok 2022 Technické služby Malá Haná

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2025 DSO Technické služby Malá Haná

Vyvěšeno: 22 11. 2021

Sejmuto: 8. 12. 2021

 

Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Valchov 

Zveřejněno: 22. 11. 2021

Sejmuto:  30. 11. 2021

 

 Návrh rozpočtu na rok 2022 obce Valchov 

Návrh rozpočtu na rok 2022 Mateřské školy Valchov, příspěvkové organizace

Zveřejněno: 12. 11. 2021

Sejmuto: 30. 11. 2021

 

Obecně závazná vyhláška obce Valchov č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zveřejněno: 12. 11. 2021

Sejmuto: 30. 11. 2021

 

Návrh rozpočtu na rok 2022 Svazku obcí Boskovicko

 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Boskovicko na období 2023 - 2025 

  Vyvšeno: 11. 11. 2021

Sejmuto: 7. 12. 2021

 

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Veřejná vyhláška

Zveřejněno: 6. 10. 2021

Sejmuto: 25. 10. 2021

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Svazek Obcí Boskovicko

Zveřejněno: 20. 9. 2021

Sejmuto: 22. 12. 2021

 

Opatření obecné povahy 1/2021

Rozdělovník

OOP VI_navrh_priloha_14_9_2021

Zveřejněno: 15. 9. 2021

Sejmuto: 31. 12. 2022

 

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce Valchov 

Zveřejněno: 26. 8. 2021

Sejmuto: 3. 9. 2021 

 

Vyhlášení záměru směny obecního pozemku v k. ú. Valchov, parcela č. 682/3

Zveřejněno: 16. 8. 2021

Sejmuto: 3. 9. 2021

 

Vyhlášení záměru směny obecního pozemku v k. ú. Valchov - část parcely č. 777

Zveřejněno: 16. 8. 2021

Sejmuto: 3. 9. 2021

 

Vyhlášení záměru bezúplatného převodu obecního pozemku k. ú. Valchov část parcely č. 801/1

Zveřejněno: 12. 8. 2021

Sejmuto: 3. 9. 2021

 

VOLBY 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Zveřejněno: 21. 9. 2021

Sejmuto: 11. 10. 2021

 

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise pro obec Valchov

Zveřejněno: 14. 9. 2021

Sejmuto: 17.9.2021

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků a jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Zveřejněno: 20. 8. 2021

Sejmuto: 11. 10. 2021

 

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Zveřejněno: 9. 8. 2021

Sejmuto: 11. 10. 2021

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Valchov

Zveřejněno: 30. 6. 2021

Sejmuto: 31. 8. 2022

 

Pozvánka na 15. jednání Zastupitelstva obce Valchov

Zveřejněno: 16. 6. 2021

Sejmuto 24. 6. 2021

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření - DSO TS Malá Haná

Zveřejněno: 16. 6. 2021

Sejmuto: 31. 7. 2022

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření - "Svazek obcí Boskovicko" 

Zveřejněno: 15. 6. 2021

Sejmuto: 20. 9. 2021

 

V yhlášení záměru směny části obecního pozemku p.č.615

Zveřejněno: 4. 6. 2021

Sejmuto: 

 

Sdělení o zveřejnění dokumentů "Svazek vodovodů a kanalizací"

Pozvánka

Zveřejněno: 1. 6. 2021

Sejmuto: 22. 6. 2021

 

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Návrh opatření obecné povahy

Seznam obcí dle oblasti povodí

Zveřejněno: 31. 5. 2021

Sejmuto: 18. 6. 2021

 

Návrh závěrečného účtu obce Valchov za rok 2020

Návrh závěrečného účtu obce Valchov za rok 2020

Přílohy

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za období 12/2020

Rozvaha obce Valchov k 31. 12. 2020

Výkaz zisku a ztráty obce Valchov k 31. 12. 2020

Příloha obce Valchov k 31. 12. 2020

Rozvaha MŠ Valchov k 31. 12. 2020

Výkaz zisku  ztráty MŠ Valchov k 31. 12. 2020

Příloha MŠ Valchov k 31. 12. 2020

Zveřejněno: 24. 5. 2021

Sejmuto: 30. 6. 2021

 

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Boskovicko za rok 2020 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 Svazek obcí Boskovicko

Zveřejněno: 4. 5. 2021

Sejmuto: 25. 5. 2021

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 DSO Technické služby Malá Haná

Zápis z přezkumu hospodaření za rok 2020 DSO Technické služby malá Haná

Zveřejněno: 4. 5. 2021

Sejmuto: 28. 5. 2021

 

Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2020

Zveřejněno: 29. 4. 2021

Sejmuto: 31. 5. 2021

 

Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí

Zveřejněno: 22. 4. 2021

Sejmuto: 26.5. 2021

 

Pozvánka na 14. jednání Zastupitelstva obce Valchov

Zveřejněno: 8. 4. 2021

Sejmuto: 16. 4. 2021

 

Vyhlášení záměru směny obecního pozemku p.č.582/2

Zveřejněno: 30. 3. 2021

Sejmuto: 16.4.2021

 

 Pozvánka na 13. jednání zastupitelstva obce Valchov

Zveřejněno: 8. 3. 2021

Sejmuto: 16. 3. 2021

 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejněno: 24. 2. 2021

Sejmuto: ¨1. 3. 2022

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření DSO Technické služby Malá Haná

Zveřejněno: 6. 1. 2021

Sejmuto: 16. 6. 2021

 

Rozhodnutí Hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti č.j. JMK 128/2021 ze dne 5. 1. 2021

Zveřejněno: 6. 1. 2021

Sejmuto:

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Valchov a Mateřské školy Valchov, okres Blansko, příspěvkové organizace

Zveřejněno: 6. 1. 2021

Sejmuto: 1. 2. 2022

 

Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Zveřejněno: 14. 12. 2020

Sejmuto: 22. 12. 2020

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření - "Svazek obcí Boskovicko"

Zveřejněno: 14.12.2020

Sejmuto: 15. 6. 2021

 

Zrušení zasedání zastupitelstva obce dne 10. 12. 2020

Zveřejněno: 10. 12. 2020

Sejmuto: 11.12.2020

 

Návrh rozpočtu na rok 2021 - "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí 

 Pozvánka 

Zveřejněno: 3.12.2020

Sejmuto: 22.12.2020

 

Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Zveřejněno: 3. 12. 2020

Sejmuto: 10.12.2020

 

Návrh rozpočtu na rok 2021 DSO Technické služby Malá Haná

 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2024 DSO Technické služby Malá Haná 

Zveřejněno: 26. 11. 2020

Sejmuto: 16. 12. 2020

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Obce Valchov a Mateřské školy Valchov, příspěvkové organizace

Zveřejněno: 24. 11. 2020

Sejmuto: 6. 1. 2021

 

  Návrh rozpočtu na rok 2021 Obce Valchov  

Návrh Střednědobého výhledu 2021 - 2023 Obce Valchov

Návrh rozpočtu na rok 2021 Mateřské školy Valchov, příspěvkové organizace

Návrh Střednědobého výhledu 2021 - 2023 Mateřské školy Valchov, příspěvkové organizace

Zveřejněno: 24. 11. 2020 

Sejmuto: 22. 12. 2020

 

Vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku p. č. 69/1

Vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku p. č. 59/1

 Vyhlášení záměru směny obecního pozemku p. č. 777 

Vyhlášení záměru směny obecního pozemku p. č. 801/1

Vyhlášení záměru směny obecního pozemku p. č. 207/2 a 682/3

Vyhlášení záměru směny obecního pozemku p. č. 302 a 305

Zveřejněno: 23. 11. 2020

Sejmuto:

 

Návrh rozpočtu Svazku obcí Boskovicko na rok 2021

 Pozvánka - shromáždění starostů Svazek obcí Boskovice-prosinec 2020 

 Zveřejněno: 16.11.2020

Sejmuto:3. 12. 2020

 

Veřejná vyhláška - Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy

Zveřejněno: 20.10.2020

Sejmuto: 6.11.2020

 

Výsledky hlasování voleb do Krajského zastupitelstva

Zveřejněno: 6. 10. 2020

 

Usnesení vlády České republiky - NOUZOVÝ STAV 

Zveřejněno: 4.10.2020

Sejmuto: 5.11.2020

 

Veřejná výzva

  Obsazení pozice účetní  

 

Zveřejněno: 25.9.2020

Sejmuto: 10.10.2020

 

VOLBY 2020

Oznámení o době a místě konání voleb

Zveřejněno: 17.9.2020

Sejmuto: 5.10.2020

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Zveřejněno: 17.8.2020

Sejmuto: 5.10.2020

 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Zveřejněno: 17.8.2020

Sejmuto: 5.10.2020

 

Oznámení, stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Zveřejněno: 3.8.2020

Sejmuto: 5.10.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Zveřejněno: 7.9.2020

Sejmuto: 15.9.2020

 

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství

Zveřejněno: 30.7.2020

Sejmuto: 31.12.2022

 

 Oznámení o zveřejnění dokumentů   - DSO TS Malá Haná

Zveřejněno:16.7.2020

Sejmuto: 31.8.2020

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Svazek obcí Boskovicko

Zveřejněno: 15.7.2020

Sejmuto: 31.8.2020

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Valchov

Zveřejněno: 13.7.2020

Sejmuto: 31.8.2021

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Svazek obcí Boskovicko

Zveřejněno: 7.7.2020

Sejmuto: 8.8.2021

 

Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Zveřejněno: 15.6.2020

Sejmuto: 23.6.2020

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - Svazku obcí Boskovicko

Pozvánka

Zveřejněno: 29.5.2020

Sejmuto: 17.6.2020

 

Pozvánka na členskou schůzi DSO technické služby Malá Haná

Zveřejněno: 27.5.2020

Sejmuto: 10.6.2020

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - DSO Technické služby Malá Haná

Zpráva o výsledku přezkoumání

Zveřejněno: 25.5.2020

Sejmuto: 10.6.2020

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření

Zveřejněno: 21.5.2020

Sejmuto: 23.6.2020

 

Návrh závěrečného účtu obce Valchov za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce Valchov za rok 2019

Přílohy:

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2019

Výkaz FIN za období 12/2019

Rozvaha k 31.12.2019 - Obec Valchov

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 - Obec Valchov

Příloha k 31.12.2019 - Obec Valchov

Rozvaha k 31.12.2019 - MŠ Valchov

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 - MŠ Valchov

Příloha k 31.12.2019 - MŠ Valchov

Zveřejněno: 21.5.2020

Sejmuto: 24.6.2020

 

Veřejná vyhláška JMK

Zveřejněno: 11.5.2020

Sejmuto: 26.6.2020

 

 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2019

Zveřejněno: 30.4.2020

Sejmuto: 31.5.2020 

 

Sdělení o zveřejnění dokumentů "Svazek vodovodů a kanalizaci"

Pozvánka

Zveřejněno: 24.4.2020

Sejmuto: 19.5.2020

 

Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška

Zveřejněno: 7.4.2020

Sejmuto: 31.12.2022

 

Mimořádné opatření

Zveřejněno: 20.3.2020

Sejmuto: 31.5.2020

 

Krizové opatření

Usnesení o přijetí krizového opatření

Usnesení o přijetí krizového opatření

Usnesení o přijetí krizového opatření

Zveřejněno: 19.3.2020

Sejmuto: 31.5.2020

 

ROZHODNUTÍ o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy

Zveřejněno: 17.3.2020

Sejmuto: 31.5.2020

 

Usnesení vlády České republiky - NOUZOVÝ STAV

SBÍRKA ZÁKONŮ - přijetí krizových opatření

Zveřejněno: 13.3.2020

Sejmuto: 1.5.2020

 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejněno: 28.2.2020

Sejmuto: 1.3.2021

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - změnová

Zveřejněno: 27.2.2020

Sejmuto: 13.3.2020

 

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Zveřejněno: 19.2.2020

Sejmuto: 27.2.2020

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Obec Valchov

Zveřejněno: 12.2.2020

Sejmuto: 1.4.2021

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů - "Svazek obcí Boskovicko"

Zveřejněno: 16.1.2020

Sejmuto: 28.2.2021

 

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů DSO Technické služby Malá Haná

Zveřejněno: 3.1.2020

Sejmuto: 31.1.2021

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Valchov a Mateřské školy Valchov, okres Blansko, příspěvkové organizace

Zveřejněno: 3.1.2020

Sejmuto: 31.1.2021

 

 Sdělení o zveřejnění Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků 

Zveřejněno: 20.12.2019

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů - "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí

Zveřejněno: 20.12.2019

Sejmuto: 1.2.2021

 

Obecně závazná vyhláška č.3/2019, zrušovací

Zveřejněno: 17.12.2019

Sejmuto: 1.1.2020

 

Obecně závazná vyhláška obce Valchov č. 2/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zveřejněno: 17.12.2019

Sejmuto: 1.1.2020

 

Obecně závazná vyhláška obce Valchov č. 1/2019, o místním poplatku ze psů 

Zveřejněno: 17.12.2019

Sejmuto: 1.1.2020

 

Opatření obecné povahy

Zveřejněno: 12.12.2019

Sejmuto: 31.12.2022

 

Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce

Zveřejněno: 9.12.2019

Sejmuto: 17.12.2019

 

Návrh rozpočtu obce Valchov na rok 2020

Zveřejněno: 28.11.2019

Sejmuto: 17.12.2019

 

Návrh rozpočtu Mateřské školy Valchov, okres Blansko, příspěvkové organizace na rok 2020

Zveřejněno: 28.11.2019

Sejmuto: 17.12.2019

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Obec Valchov a Mateřská škola Valchov

Zveřejněno: 28.11.2019

Sejmuto: 17.12.2019

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů - Svazek obcí Boskovicko 

Zveřejněno: 25.11.2019

Sejmuto: 01.01.2021

 

Návrh rozpočtu na rok 2020 - Svazek obcí Boskovicko

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Boskovicko na období 2021-2023

Zveřejněno: 25.11.2019

Sejmuto: 18.12.2019

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů - "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí

Zveřejněno: 25.11.2019

Sejmuto. 01.01.2021

 

Návrh rozpočtu na rok 2020 - "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí

Pozvánka

Zveřejněno: 25.11.2019

Sejmuto: 18.12.2019

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Technické služby Malá Haná

Zveřejněno: 25.11.2019

Sejmuto: 1.1.2021

 

Návrh rozpočtu na rok 2020 - DSO Technické služby Malá Haná

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2024 - DSO Technické služby Malá Haná

Zveřejněno: 25.11.2019

Sejmuto: 10.12.2019

 

Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Zveřejněno: 11.11.2019

Sejmuto: 19.11.2019

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Technické služby Malá Haná

Zveřejněno: 22.10.2019

Sejmuto: 31.12.2020

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA JMK

Zveřejněno: 24.9.2019

Sejmuto: 8.11.2019

 

Opatření obecné povahy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Příloha

Zveřejněno: 10.9.2019

Sejmuto. 31.12.2022

 

Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Zveřejněno: 9.9.2019

Sejmuto: 17.9.2020

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí Boskovicko

Zveřejněno: 19.8.2019

Sejmuto: 30.9.2020

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí Boskovicko

Zveřejněno: 9.7.2019

Sejmuto: 31.8.2020

 

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2018 Obec Valchov

Zveřejněno: 2.7.2019

Sejmuto: 31.8.2020

 

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2018 DSO Technické služby MH

Zveřejněno: 2.7.2019

Sejmuto: 31.8.2020

 

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2018 Svazku Vodovodů a kanalizací Boskovicko

Zveřejněno: 26.6.2019

Sejmuto: 31.8.2020

 

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce Valchov 

Zveřejněno: 17.6.2019

Sejmuto: 25.6.2019

 

Záměr odprodeje pozemku p.č. 624 v k.ú. Valchov

Zveřejněno: 5.6.2019

Sejmuto: 25.6.2019

 

Veřejná vyhláška MŽP

Zveřejněno: 30.5.2019

Sejmuto: 18.6.2019

 

Návrh Záverečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací za rok 2018

III.4.1.Inventarizační zpráva.pdf

III.4.2.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN.pdf

III.4.3.Rozvaha - Bilance.pdf

III.4.3.1.Příloha k Rozvaze - Bilanci.pdf

III.4.4.Závěrečný účet.pdf

III.4.5.Komentář k závěrečnému účtu.pdf

III.4.6.Výkaz zisku a ztráty.pdf

III.4.7.Zpráva o přezkumu hospodaření.pdf

III.6.1.BILANCE 2019.xls

Zveřejněno: 30.5.2019

Sejmuto: 18.6.2019

 

Návrh Závěrečného účtu DSO Boskovicko za rok 2018

Zveřejněno: 28.5.2019

Sejmuto: 20.6.2019

 

Návrh Závěrečného účtu obce Valchov za rok 2018

Přílohy:

 Výkaz FIN za období 12/2018

Rozvaha obce Valchov k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty obce Valchov k 31.12.2018

Příloha obce Valchov k 31.12.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Rozvaha MŠ Valchov k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty MŠ Valchov k 31.12.2018

Příloha MŠ Valchov k 31.12.2018

Zveřejněno: 20.5.2019

Sejmuto: 28.6.2019

 

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Zveřejněno: 9.5.2019

Sejmuto: 16.5.2019

 

Oznámení o době a místě konání voleb

Zveřejněno: 9.5.2019

Sejmuto: 25.5.2019

 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Zveřejněno: 29.4.2019

Sejmuto: 31.5.2019

 

Veřejná vyhláška -  FÚ

Informace k zasílání složenek

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019

Zveřejněno: 26.4.2019

Sejmuto: 27.5.2019

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Zveřejněno: 17.4.2019

Sejmuto: 31.12.2019

 

Pozvánka na schůzi DSO TS Malá Haná

Vyvěšeno: 16.4.2019

Sejmuto: 30.4.2019

 

Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 - DSO TS Malá Haná

Zpráva o výsledku hospodaření

Vyvěšeno: 16.4.2019

Sejmuto: 30.4.2019

 

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Vyvěšeno: 15.4.2019

Sejmuto: 26.5.2019

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno: 10.4.2019

Sejmuto: 25.5.2019

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno: 8.4.2019

Sejmuto: 25.5.2019

 

Veřejná vyhláška MŽP

Příloha

Vyvěšeno: 4.4.2019

Sejmuto: 31.12.2022

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do EP

Vyvěšeno: 25.3.2019

Sejmuto: 25.5.2019

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření obce Valchov

Vyvěšeno: 25.3.2019

Sejmuto: 1.4.2020

 

Veřejná vyhláška MŽP

Vyvěšeno: 15.3.2019

Sejmuto: 30.3.2019

 

Seznam NIV

Vyvěšeno: 28.2.2019

Sejmuto: 31.12.2019

Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 18.2.2019

Sejmuto: 25.2.2019

 

Střednědobý výhled rozpočtu DSO TS MH na roky 2019-2023 - návrh

Pozvánka

Vyvěšeno: 4.2.2019

Sejmuto: 19.2.2019

 

Výroční zpráva za rok 2018

Vyvěšeno: 22.1.2019

Sejmuto: 22.1.2020

 

Veřejná vyhláška JMK

Vyvěšeno: 17.1.2019

Sejmuto: 17.2.2019

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku vodovodů a kanalizací

Rozpočtové opatření

Vyvěšeno: 17.1.2019

Sejmuto: 28.2.2020

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Boskovicko

Vyvěšeno: 3.1.2019

Sejmuto: 2.2.2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření DSO TS Malá Haná

Vyvěšeno: 2.1.2019

Sejmuto: 1.2.2020

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Valchov a Mateřské školy Valchov, okres Blansko, příspěvkové organizace

Vyvěšeno: 2.1.2019

Sejmuto: 1.2.2020

 

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 12.12.2018

Sejmuto: 19.12.2018

 

Návrh rozpočtu DSO TS Malá Haná
Vyvěšeno: 4.12.2018
Sejmuto: 20.12.2018
 
Vyvěšeno: 3.12.2018
Sejmuto: 20.12.2018
 
Návrh rozpočtu obce Valchov na rok 2019
 
Vyvěšeno: 3.12.2018
Sejmuto: 19.12.2018
 
Návrh rozpočtu Mateřské školy Valchov na rok 2019
 
Vyvěšeno: 3.12.2018
Sejmuto: 19.12.2018

 

Návrh rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací
Pozvánka Pozvánka
 
Vyvěšeno: 28.11.2018
Sejmuto: 17.12.2018
 
Svazek obcí Boskovicko

Návrh rozpočtu Svazku obcí Boskovicko na rok 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku na období 2020-2022

Vyvěšeno: 19.11.2018

Sejmuto: 10.12.2018

 
 
 
Vyvěšeno: 22. 10. 2018
Sejmuto: 31. 10. 2018
 
 
Vyvěšeno: 20. 9. 2018
Sejmuto: 6. 10. 2018
 
 
Vyvěšeno: 14. 9. 2018
Sejmuto: 24. 9. 2018
 
 
Vyvěšeno: 5. 9. 2018
Sejmuto: 13. 9. 2018
 
 
Vyvěšeno: 21. 08. 2018
Sejmuto: 05. 10. 2018
 
 
 
Vyvěšeno: 6. 8. 2018
Sejmuto: 6. 9. 2018
 
 
 
Vyvěšeno: 25. 7. 2018
Sejmuto: do odvolání
 
 
 
Vyvěšeno: 2. 7. 2018
Sejmuto:
 
 
 
Vyvěšeno: 15. 6. 2018
 
Sejmuto: 25. 6. 2018
 
 
Návrh závěrečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací
 
Vyvěšeno: 30. 5. 2018
 
Sejmuto: 18. 6. 2018
 
 
 
 
Vyvěšeno: 25. 5. 2018
 
Sejmuto: 25. 6. 2018
 
 
Vyvěšeno: 25.5.2018
 
Sejmuto: datem vyvěšení nového dokumentu
 
 
Vyvěšeno: 21. 5. 2018
 
Sejmuto: 6. 6. 2018
 

Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 4. 5. 2018

Sejmuto: 14. 5. 2018

 

Kalkulace vodného a stočného

Vyvěšeno: 29. 4. 2018

Sejmuto: 30. 5. 2018

 

Záměr pronájmu

Vyvěšeno: 29. 4. 2018

Sejmuto: 14. 5. 2018

 

Veřejná vyhláška FÚ

Vyvěšeno: 27. 4. 2018

Sejmuto: 28. 5. 2018

 

Závěrečný účet za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce Valchov za rok 2017

Komentář

 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2017

Rozvaha - bilance

Výkaz zisku a ztráty

Příloha účetní uzávěrky ÚSC

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Rozvaha- bilance MŠ Valchov

Výkaz zisku a ztráty MŠ Valchov

Příloha příspěvkové organizace zřizované ÚSC

Vyvěšeno: 27.4.2018

Sejmuto: 14.5.2018

 

Záměr prodeje dvou stavebních pozemků

Vyvěšeno: 15. 3. 2018

Sejmuto: 30. 3. 2018

 

Pozvánka na Valnou hromadu DSO Technické služby Malá Haná

vyvěšeno: 13. 3. 2018

Sejmuto: 27. 3. 2018

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření.pdf (507,3 kB)

Zveřejněno: 1.3.2018

Sejmuto: datem vyvěšení nového dokumentu

----------------------------------------------------------------

Vydání Změny č. 2 územního plánu Valchov

 

Veřejná vyhláška - vydání Změny č. 2 územního plánu Valchov formou opatření obecné povahy

 

0II_1_Koord_5_PRUSVITKA_MO.pdf (189,3 kB)
0II_4_ZPF_5_PRUSVITKA.pdf (186,2 kB)
0I_1_ZC_5_PRUSVITKA.pdf (175,5 kB)
0I_2_HLV_5_PRUSVITKA.pdf (195,4 kB)
0I_3_doprava_5_PRUSVITKA.pdf (179,4 kB)
0I_4_TIV_5_PRUSVITKA.pdf (202,9 kB)
0I_5_TIE_5_PRUSVITKA.pdf (192,7 kB)
0I_7_ETAPIZACE_PRUSVITKA.pdf (188,8 kB)
_OOP_Zm_c_2_VALCHOV.pdf (1,6 MB)
_UP_VALCHOV_Z2_SROVNAVACI_TEXT.pdf (481,3 kB)

 

Vyvěšeno: 27. 2. 2018

Sejmuto: 15. 3. 2018

 

Úplné znění Územního plánu Valchov po Změně č. 2

 

0II_1_Koord_5.pdf (681,8 kB)
0I_1_ZC_5.pdf (244,6 kB)
0I_2_HLV_5.pdf (560,4 kB)
0I_3_doprava_5.pdf (469,3 kB)
0I_4_TIV_5.pdf (425,7 kB)
0I_5_TIE_5.pdf (386,9 kB)
0I_6_VPS.pdf (386 kB)
0I_7_ETAPIZACE.pdf (161,4 kB)
_UP_VALCHOV_POZ2_TEXT_UPLNE_ZNENI vydáno 26. 2. 2018.pdf (596,3 kB)
 

Vyvěšeno: 27. 2. 2018

Sejmuto: 15. 3. 2018

 

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 26. 2. 2018

Sejmuto: 14. 3, 2018

 

Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 15. 02. 2018

Sejmuto: 26. 02. 2018

 

Záměr pronájmu plynárenského zařízení

Vyvěšeno: 12. 2. 2018

Sejmuto: 26. 2. 2018

 

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mateřské školy Valchov, okres Blansko, příspěvkové organizace

Vyvěšeno: 28.1.2018

Sejmuto:datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí pro rok 2018

Vyvěšeno: 24. 1. 2018

Sejmuto:

 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření DSO Technické služby Malá Haná

Vyvěšeno: 16. 1. 2018

Sejmuto:

 

Zveřejnění informace o době a místě konání volby prezidenta - II.kolo

Vyvěšeno: 15. 1. 2018

Sejmuto: 26. 1. 2017

 

Zveřejnění informace o době a místě konání volby prezidenta

Zveřejněno: 28.12.2017

Sejmuto: 13.1.2018

 

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů obce

Zveřejněno. 28.12.2017

Sejmuto. datem vyvěšení nových dokumentů

 

Obecně závazná vyhláška obce Valchov č.1/2017

vyvěšeno: 18.12.2017

sejmuto: 1.1.2018

Pozvánka na 1. zasedání OVK pro volbu prezidenta republiky

vyvěšeno: 15. 12. 2017

Sejmuto: 20. 12. 2017

 

Pozvánka na 23. zesedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 08. 12. 2017

Sejmuto: 18. 12. 2017

 

Návrh rozpočtu DSO Malá Haná pro rok 2018

pozvánka.pdf (274,6 kB)
rozpočet 2018.pdf (380,8 kB)
střednědobý výhled.pdf (24,7 kB)
Vyvěšeno: 5. 12. 2017

Sejmuto: 21. 12. 2017

 

Návrh rozpočtu obce Valchov pro rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Valchov 2018-2020
Vyvěšeno: 30. 11. 2017

Sejmuto: 16. 12. 2017

 

Návrh rozpočtu MŠ Valchov pro rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 - MŠ
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MŠ NA ROK 2018-2020
Vyvěšeno: 30. 11. 2017

Sejmuto: 16. 12. 2017

 

Záměr prodeje části pozemku

Vyvěšeno: 30. 11. 2017

Sejmuto: 16. 12. 2017

 

Návrh rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací

IX.4.1.Plán kalkulace V-S na rok 2018.pdf (510,7 kB)
IX.4.2.Komentář k plánu kalkulace Svazku na rok 201811_konečná.doc (67 kB)
IX.4.3.Komentář k ceně Svazek 201811_konečná.doc (115,5 kB)
IX.5.1..Rozpočet Svazku 2018.xlsx (12,6 kB)
IX.5.2. Kancelář Svazku, rozpočet.pdf (202,7 kB)
IX.VH Pozvánka.pdf (1 015,4 kB)
Vyvěšeno: 30. 11. 2017

Sejmuto: 16. 12. 2017

 

 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 

Vyvěšeno: 23. 11. 2017

Sejmuto: 12. 1. 2018

 

Opatření obecné povahy 

Vyvěšeno: 21.11.2017

Sejmuto: 6.12.2017

 

 Návrh rozpočtu Svazku obcí Boskovicko pro rok 2018 

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2012

Pozvánka na shromáždění SOB

Vyvěšeno: 16. 11. 2017

Sejmuto: 4. 12. 2017

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta

Vyvěšeno: 13. 11. 2017

Sejmuto: 12. 1. 2018

 

Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 13. 11. 2017

Sejmuto: 22. 11. 2017

 

Návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 8.11.2017

Sejmuto: 24.11.2017

 

Veřejná vyhláška - zrušení údaje o trvalém pobytu

Vyvěšeno: 6. 11. 2017

Sejmuto: 21. 11. 2017

 

Návrh změny č. 2 ÚP Valchov - veřejné projednávání

Návrh zm.č.2 ÚP Valchov VP.zip

Vyvěšeno: 6. 11. 2017

Sejmuto: 8. 12. 2017

 

Výsledky hlasování ve volebním okrsku Valchov

Vyvěšeno: 21.10.2017

 

Upozornění pro voliče

Vyvěšeno: 19.10.2017

Sňato: 22.10.2017

 

Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 6.10.2017

Sejmuto: 16.10.2017

 

Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb

Vyvěšeno: 5.10.2017

Sejmuto: 21.10.2017

 

Pozvánka na 1. zasedání Okrskové volební komise

Vyvěšeno: 21. 9. 2017

Sejmuto: 27. 9. 2017

 

Návrh opatření obecné povahy JMK

Vyvěšeno: 21.9.2017

Sejmuto: 7.10.2017

 

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno: 20. 9. 2017

Sejmuto: 6. 10. 2017

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby do Parlamentu ČR

Vyvěšeno: 4. 9. 2017

Sejmuto: 21. 10. 2017

 

Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 3. 9. 2017

Sejmuto: 11. 9. 2017

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno: 21. 8. 2017

Sejmuto: 20. 10. 2017

 

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Valchov období 08/2013 - 07/2017

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Valchov období 08/2013 - 07/2017

Projednávání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Valchov 08/2013 - 07/2017

Vyvěšeno: 17. 7. 2017

Sejmuto: 17. 8. 2017

 

Svazek vodovodů a kanalizací

v souladu s ustanovením § 39, odst 10 zákona č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

https://www.svazek-boskovice.cz/povinne-zverejnovane-informace-20#obsah

Vyvěšeno: 12. 7. 2017

 

Návrh změny č. 2 územního plánu Valchov

Návrh zm.č. 2 ÚP Valchov veř.vyhl.§ 50 odst. 3 el.p.pdf (530,5 kB)

Návrh změny č. 2 ÚP Valchov SJ.zip (3,5 MB)

Vyvěšeno: 28. 6 2017

Sejmuto: 13. 8. 2017

 

Nařízení města Boskovice č. 2/2017 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Vyvěšeno: 20. 6. 2017

Sejmuto: 6. 7. 2017

 

Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 15. 6. 2017

Sejmuto: 26. 6. 2017

 

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů obce

Vyvěšeno: 31.5.2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

 

Návrh závěrečného účtu Svazku vodovodů a kanalizací + povinné příohy

A VIII.4.1.Inventarizační zpráva.pdf (1,1 MB)
A VIII.4.2.Výkaz pro plnění rozpočtu FIN.pdf (4 MB)
A VIII.4.3.1.Příloha k Rozvaze-Bilanci.pdf (4 MB)
A VIII.4.3.Rozvaha-Bilance.pdf (1,7 MB)
A VIII.4.4.Závěrečný účet.pdf (2,1 MB)
A VIII.4.5. Komentář k Závěrečnému účtu.pdf (701,7 kB)
A VIII.4.6.Výkaz zisku a ztráty.pdf (1,2 MB)
A VIII.4.7.Svaz VaK Boskovice Zpráva auditora 2016.pdf (8,1 MB)
VIII.1. Valná hromada - pozvánka.doc (70 kB)
 

Vyvěšeno: 31. 5. 2017

Sejmuto: 18. 6. 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Boskovicko

Vyvěšeno: 19. 5. 2017

Sejmuto: 3. 6. 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vydání Změny č.1 územního plánu Valchov

Veřejná vyhláška - vydání Změny č.1 územního plánu Valchov formou opatření obecné povahy

Změna č.1 územního plánu Valchov

Vyvěšeno: 16. 5. 2017

Sejmuto: 1. 6. 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs na pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Valchov

Vyvěšeno: 10. 5. 2017

Sejmuto: 2. 6. 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 7. 5. 2017

Sejmuto: 15. 5. 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace Finanční správy k placení daně z nemovitosti

informace složenky FÚ.pdf (145,1 kB)
placení daně z nemovitosti.pdf (117,4 kB)
vyhláška FÚ Val1702017.pdf (96,8 kB)

Vyvěšeno: 3. 5. 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet za rok 2016

Návrh závěrečného účtu obce Valchov za rok 2016

Komentář
Zpráva o výsledku přezkoumání.pdf (1,5 MB)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Rozvaha - bilance

Výkaz zisku a ztráty

Příloha - územní samosprávné celky

Rozvaha - bilance příspěvkové organizace

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Příloha příspěvkové organizace zřizované ÚSC

Vyvěšeno: 28. 4. 2017

Sejmuto: 15. 5. 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné"

Vyvěšeno: 24. 4. 2017

Sejmuto: 25. 5. 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2017 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Valchov

Vyvěšeno: 24.4.2017

Sejmuto: 25.4.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dokumenty Svazku Vodovodů a kanalizací ČR dle §5, odst.2 zákona č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Svazek VaK dokumenty z. 23-2017.pdf (458661)

Vyvěšeno: 22. 3. 2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů obce

Vyvěšeno: 20.3.2017

 

Dokumenty obce Valchov

Rozpočet na rok 2017.pdf (290,4 kB)

Rozpoctove opatreni - 012017.pdf (129,2 kB)
Rozpoctove opatreni - 022017.pdf (117,4 kB)
Rozpočtový výhled 2017-2019.pdf (347,1 kB)

Vyvěšeno: 20. 3. 2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty Svazku obcí Boskovicko

SOB 2017 oznámení na úřední desku.pdf (255,3 kB)

SOB schválený rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled na období 2017-2019.pdf (687,3 kB)
 

Vyvěšeno: 13. 3. 2017

Sejmuto: datem vyvěšení dokumentů na nové období

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 27. 2. 2017

Sejmuto: 6. 3. 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záznam o provedené změně čísla rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017

Vyvěšeno: 20. 2. 2017

Sejmuto:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka

okres Blansko

Vyvěšeno: 20. 2. 2017

Sejmuto: 31. 12. 2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Vyvěšeno: 6. 2. 2017

Sejmuto: 4. 4. 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední deska - archiv

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 8. 12. 2016

Sejmuto: 19. 12. 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh změny č. 1 UP Valchov - veřejné projednání

Oznámení o zahájení řízení o návrhu zm.č.1 ÚP Valchov el.p.pdf (473,2 kB)

0II_01_Koord_5_MO_podklad.pdf (547,4 kB)0II_04_ZPF_5_podklad.pdf (203,3 kB)
0II_1_Koord_5_PRUSVITKA_MO.pdf (255,1 kB)
0II_4_ZPF_5_PRUSVITKA.pdf (181,6 kB)
0I_01_ZC_5_podklad.pdf (160,8 kB)
0I_02_HLV_5_podklad.pdf (292,2 kB)
0I_03_Doprava_5_podklad.pdf (261,5 kB)
0I_04_Tiv_5_podklad.pdf (225,1 kB)
0I_05_Tie_5.pdf (184 kB)
0I_1_ZC_5_PRUSVITKA.pdf (182,8 kB)
0I_2_HLV_5_PRUSVITKA.pdf (210,6 kB)
0I_3_doprava_5_PRUSVITKA.pdf (186,5 kB)
0I_4_TIV_5_PRUSVITKA.pdf (204,4 kB)
0I_5_TIE_5_PRUSVITKA.pdf (188,6 kB)
_OOP_Zm_c_1_VALCHOV.pdf (997,9 kB)
_SEA - část A - listopad 2016.pdf (1,2 MB)
_UP_VALCHOV_Z1_SROVNAVACI_TEXT.pdf (445 kB)
_Vyhodnoceni casti BCDEF.pdf (301,7 kB)
Vyvěšeno: 12. 12. 2016

Sejmuto: 28. 12. 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh zadání změny č.2 ÚP Valchov

Návrh zadání změny č 2 ÚP Valchov na projednání.pdf (96,4 kB)

Oznámení o projednávání návrhu zadání zm. č. 2 ÚP Valchov-el.p.pdf (473,4 kB)
Výřez z koordinač. výkresu -zm.č. 2 ÚP Valchov- NZ.pdf (349,9 kB)
Vyvěšeno: 7. 12. 2016

Sejmuto: 9. 1. 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu obce Valchov na rok 2017

Vyvěšeno: 1. 12. 2016

Sejmuto: 19. 12. 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII.4.1.Plán kalkulace Svazek 2017.xls (71 kB)VII.4.2..Komentář k plánu kalkulace Svazku na rok 2017_konečná.doc (67 kB)
VII.4.3.Komentář k ceně Svazek _konečná.doc (113,5 kB)
VII.5.1.Rozpočet Svazku.pdf (323,9 kB)
VII.5.2.Rozpocet kancelare Svazku 2017.doc (26,5 kB)
VII.I. Pozvánka.pdf (1,2 MB)
Vyvěšeno: 30. 11. 2016

Sejmuto: 18. 12. 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu Svazku obcí Boskovicko na rok 2017

Vyvěšeno: 11. 11. 2016

Sejmuto: 28. 11. 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 3. 11. 2016

Sejmuto: 14. 11. 2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy 

Vyvěšeno: 20. 10. 2016

Sejmuto: 4. 11. 2016

Úřední deska - archiv

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky 2. kola voleb do Senátu ČR v obci Valchov

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky hlasování ve Volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu ČR

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

Senát - 1. kolo

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o době a místě konání voleb

Vyvěšeno: 22. 9. 2016

Sejmuto: 8. 10. 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka

Vyvěšeno: 19. 9. 2016

Sejmuto: 31. 12. 2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Opatření obecné povahy Zkapacitnění VŘ Velenovská

Příloha

Vyvěšeno: 19. 9. 2016

Sejmuto: 3. 10. 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 9. 9. 2016

Sejmuto: 19. 9. 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016

Vyvěšeno:

Sejmuto:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí - Návrh změny č.1 ÚP Valchov

Vyvěšeno: 9. 8. 2016

Sejmuto: 25. 8. 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno: 8. 8. 2016

Sejmuto: 7. 10. 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 12. 7. 2016

Sejmuto: 20. 7. 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z

Vyvěšeno: 6. 6. 2016

Sejmuto: 21. 6. 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejnoprávní smlouva č.2/2016 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Valchov

Vyvěšeno: 3. 6. 2016

Sejmuto: 3. 6. 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet Svazku Vodovodů a Kanalizací za rok 2015

Inventarizační zpráva za rok 2015

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015

Rozvaha - Bilance za rok 2015

Příloha k Rozvaze - Bilanci

Výkaz zisku a ztrát

Komentář k závěrečnému účtu za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Pozvánka na Valnou hromadu

Vyvěšeno: 1. 6. 2016

Sejmuto: 16. 6. 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet Svazku obcí Boskovicko za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2015

Pozvánka na shromáždění SoB

Vyvěšeno: 27. 5. 2016

Sejmuto: 13. 6. 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 11. 5. 2016

Sejmuto: 23. 5. 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Záměr pronájmu pozemku

Vyvěšeno: 6. 5. 2016

Sejmuto: 22. 5. 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet obce Valchov za rok 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Účetní výkazy

Výkaz zisku a ztráty 2015

Rozvaha - bilance 2015

Příloha 2015

 

Vyvěšeno: 5. 5. 2016

Sejmuto: 21. 5. 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rozpočet na rok 2016.pdf   Úřední deska - archiv

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace Finanční správy

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016

Informace  k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí pro rok 2016

Vyvěšeno: 5. 5. 2016

Sejmuto: 5. 6. 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalkulace vodného a stočného za rok 2015

Vyvěšeno: 30. 4. 2016

Sejmuto: 31. 5. 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 26. 4. 2016

Sejmuto: 12. 5. 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh změny č.1 ÚP Valchov

0II_01_Koord_5_MO_podklad.pdf (549 kB)
0II_01_Koord_5_PRUSVITKA_MO.pdf (229,9 kB)
0II_04_ZPF_5_podklad.pdf (204 kB)
0II_04_ZPF_5_PRUSVITKA.pdf (175,6 kB)
0I_01_ZC_5_podklad.pdf (161,5 kB)
0I_01_ZC_5_PRUSVITKA.pdf (180,6 kB)
0I_02_HLV_5_podklad.pdf (275,7 kB)
0I_02_HLV_5_PRUSVITKA.pdf (189 kB)
0I_03_Doprava_5_podklad.pdf (262,2 kB)
0I_03_doprava_5_PRUSVITKA.pdf (184 kB)
0I_04_Tiv_5_podklad.pdf (225,7 kB)
0I_04_TIV_5_PRUSVITKA.pdf (200,2 kB)
0I_05_Tie_5.pdf (184,7 kB)
0I_05_TIE_5_PRUSVITKA.pdf (186,4 kB)
_OOP_Zm_c_1_VALCHOV.pdf (1,1 MB)
_UP Valchov - vlivy na UR - SEA - cast A.pdf (973,8 kB)
_Vyhodnoceni casti BCDEF.pdf (269,1 kB) 

Vyvěšeno: 7. 3. 2016

Sejmuto: 22. 4. 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí - žádost

Seznam nemovitostí

Vyvěšeno: 1. 3. 2016

Sejmuto: 30. 3. 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 29. 2. 2016

Sejmuto: 7. 3. 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 11. 2. 2016

Sejmuto: 22. 2. 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Vyvěšeno: 19. 1. 2016

Sejmuto: 3. 2. 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na Valnou hromadu Honebního společenstva Valchov 

Vyvěšeno: 27. 12. 2015

Sejmuto: 12. 1. 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 11. 12. 2015

Sejmuto: 21. 12. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhláška obce Valchov č. 1/2015

Vyvěšeno: 7. 12. 2015

Sejmuto: 23. 12. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu obce Valchov na rok 2016 

Vyvěšeno: 26. 11. 2015

Sejmuto: 13. 12. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záměr prodeje pozemku

Vyvěšeno: 26. 11. 2015

Sejmuto: 13. 12. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 26. 11. 2015

Sejmuto: 7. 12. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu Svazu obcí Boskovicko pro rok 2016

Vyvěšeno: 25. 11. 2015

Sejmuto: 14. 12. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záměr vkladu majetku

Vyvěšeno: 20. 11. 2015

Sejmuto: 7. 12. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Valchov

Vyvěšeno: 16. 9. 2015

Sejmuto: 17. 10. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

záměr zřízení věcného břemene

Vyvěšeno: 10. 9. 2015

Sejmuto: 26. 9. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. zasedání Zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 2. 9. 2015

Sejmuto: 9. 9. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška

zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek

příloha č. 2

příloha č. 3

Vyvěšeno: 20. 7. 2015

Sejmuto: 21. 8. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. zasedání Zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 15. 6. 2015

Sejmuto: 22. 6. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet obce Valchov za rok 2014

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu obce za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valchov za rok 2014

Účetní výkazy obce Valchov za rok 2014

  Výkaz zisku a ztráty 2014

Rozvaha

Příloha

Vyvěšeno: 3. 6. 2015

Sejmuto: 18. 6. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky přijímacího řízení o přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2015/2016

Vyvěšeno: 1. 6. 2015

Sejmuto: 16. 6. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záměr prodeje pozemku

Vyvěšeno: 21. 5. 2015

Sejmuto: 6. 6. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet Svazku obcí Boskovicko

Přílohy:

Přezkoumání hospodaření k vyvěšení na fyzickou ÚD.pdf (492,1 kB)
Výkaz FIN.pdf (166,5 kB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf (2,9 MB)
 

Vyvěšeno: 21. 5. 2015

Sejmuto: 6. 6. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška 

Vyvěšeno: 29. 4. 2015

Sejmuto: 1. 6. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejnoprávní smlouva pro výkon přestupkové agendy

Vyvěšeno: 21. 4. 2015

Sejmuto: 7. 5. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. zasedání Zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 17. 4. 2015

Sejmuto: 27. 4. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na III. Mimořádné jednání valné hromady “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

Vyvěšeno: 3. 4. 2015

Sejmuto: 19. 4. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozvojový dokument obce Valchov:

Strategie rozvoje obce Valchov - plné znění

Strategie rozvoje obce Valchov - stručná verze - v podstatě návrhová část, to co je nejpodstatnější

Tabulková část

Grafická část:

00.pdf (63,6 kB)
01.pdf (1,2 MB)
02.pdf (1,1 MB)
03.pdf (1,2 MB)
04.pdf (1,1 MB)
05.pdf (235,2 kB)
06.pdf (1,3 MB)
07.pdf (1,6 MB)
_N1_SPORT.pdf (322,7 kB)
_N2_VEREJNA_PROSTRANSTVI.pdf (203,2 kB)
_N3_DOPRAVA.pdf (231,7 kB)
_N4_KRAJINA.pdf (253,4 kB)

Vyvěšeno: 2. 4. 2015

Sejmuto: 18. 4. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 1. 4. 2015

Sejmuto: 16. 4. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 24. 3. 2015

Sejmuto: 9. 4. 2015

Portál pro Zásady územního rozvoje JMK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. zasedání Zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 2. 3. 2015

Sejmuto: 11. 3. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záměr prodeje pozemku

Vyvěšeno: 20. 1. 2015

Sejmuto: 5. 2. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Dunaje".

Vyvěšeno: 31. 12. 2014

Sejmuto: 16.1. 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. zasedání Zastupitelstva obce Valchov

vyvěšeno: 8. 12. 2014

Sejmuto: 17. 12. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací na rok 2015

Vyvěšeno: 4. 12. 2014

Sejmuto: 21. 12. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu obce Valchov na rok 2015

Vyvěšeno: 1. 12. 2014

Sejmuto: 16. 12. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svazek obcí Boskovicko - návrh rozpočtu na rok 2015

Vyvěšeno: 18. 11. 2014

Sejmuto: 4. 12. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. zasedání Zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 10.11.2014

Sejmuto: 18. 11. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ustavující zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 30. 10. 2014

Sejmuto: 7. 11. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o době a místě konání voleb

Vyvěšeno: 25. 9. 2014

Sejmuto: 11. 10. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 3. 9. 2014

Sejmuto: 11. 9. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o počtu a sídle volebních okrsků volebním stranám

Vyvěšeno: 26. 8. 2014

Sejmuto 11. 10. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno: 11. 8. 2014

Sejmuto: 10. 10. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva k podání nabídky

Vyvěšeno: 21. 7. 2014

Sejmuto: 5. 8. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 11. 6. 2014

Sejmuto: 19. 6. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záměr prodeje pozemku

Vyvěšeno: 5. 6. 2014

Sejmuto: 20. 6. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet SVaK za rok 2013

Komentář k závěrečnému účtu SVak za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Vyúčtování kalkulace vodného a stočného

Vyvěšeno: 1. 6. 2014

Sejmuto: 16. 6. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet Svazku obcí Boskovicko za rok 2013

Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2013

Vyvěšeno: 25. 5. 2014

Sejmuto: 9. 6. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 21. 5. 2014

Sejmuto: 30. 5. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet obce Valchov za rok 2013

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu obce za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Valchov za rok 2013

Účetní výkazy obce Valchov za rok 2103

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha

Vyvěšeno: 13. 5. 2014

Sejmuto: 29. 5. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Vyvěšeno: 7. 5. 2014

Sejmuto: 24. 5. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalkulace vodného a stočného SVaK měst a obcí za rok 2013

část 1

část 2

část 3

Vyvěšeno: 30. 4. 2014

Sejmuto: 31. 5. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška Finančního úřadu

Vyvěšeno: 30. 4. 2014

Sejmuto: 2. 6. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno: 24. 3. 2014

Sejmuto: 23. 5. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 6. 3. 2014

Sejmuto: 14. 3. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 17. 2. 2014

Sejmuto: 5. 3. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Vyvěšeno: 20. 12. 2013

Sejmuto: 20. 1. 2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 12. 12. 2013

sejmuto: 20. 12. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu Svazku obcí Boskovicko na rok 2014

Vyvěšeno: 22. 11. 2013

Sejmuto: 8. 12. 2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návrh rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací na rok 2014

Pozvánka na valnou hromadu

vyvěšeno: 22.11. 2013

sejmuto: 9. 12. 2013

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 21. 11. 2013

Sejmuto: 28. 11. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu obce Valchov na rok 2014

Vyvěšeno: 12. 11. 2013

Sejmuto: 28. 11. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb v obci Valchov

Vyvěšeno: 10. 10. 2013

Sejmuto: 26. 10. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno: 24. 9. 2013

Sejmuto: 25. 10. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno: 24. 9. 2013

Sejmuto: 25. 10. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Jihomoravského kraje.

Vyvěšeno: 24. 9. 2013

Sejmuto: 24. 10. 2103

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 28. 8. 2013

Sejmuto: 5. 9. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záměr prodeje pozemku

Vyvěšeno: 26. 7. 2013

Sejmuto: 11. 8. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Valchov

návrh Zprávy o uplatňování ÚP Valchov

výřezy č. 1 a 2 koordinačního výkresu

Vyvěšeno 19. 6. 2013

Sejmuto: 20. 7. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací

Pozvánka na valnou hromadu

Inventarizační zpráva

Výkaz pro hodnocení rozpočtu

Rozvaha - bilance

Příloha k rozvaze - bilanci

Výkaz zisku a ztrát

Komentář k závěrečnému účtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Obce svazku

Bilance na kontech

Výše členských příspěvků 2013

Počet hlasů VH 2013

Závazky obcí

 

Vyvěšeno: 6. 6. 2013

Sejmuto: 22. 6. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet Svazku obcí Boskovicko za rok 2012

Příloha závěrečného účtu

Vyvěšeno: 4. 6. 2013

Sejmuto: 20. 6. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 4. 6. 2013

Sejmuto: 13. 6. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet obce Valchov za r 2012

Přílohy:

 Příloha účetní závěrky

Rozvaha - bilance Rozvaha - bilance

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Výkaz zisku a ztráty

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce Valchov

Vyvěšeno: 27. 5. 2013

Sejmuto: 13. 5. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Záměr prodeje pozemku 

Vyvěšeno: 3. 5. 2013

Sejmuto: 19. 5. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška finančního úřadu

Vyvěšeno: 25. 4. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace Finančního úřadu:

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 5. 3. 2013

Sejmuto: 14. 3. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva k podáni nabidky a prokázání splnění kvalifikace

Vyvěšeno: 26. 2. 2013

Sejmuto: 13. 3. 2013

Doplňující informace č 1, 2 k VZ 1-2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Boskovice proběhne v úterý 5. února 2013 od 13 do 17 hodin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj oznamuje rozšíření úředních hodin pro podání přiznání k dani z nemovitosti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky 1. kola  volby prezidenta ve Valchově.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o době a místě konání voleb

Vyvěšeno: 27. 12. 2012

Sejmuto: 11. 1. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecně závazná vyhláška obce Valchov č. 1/2012

Vyvěšeno: 21. 12. 2012

Sejmuto: 21. 1. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. zasedání okrskové volební komise

Vyvěšeno: 13. 12. 2012

Sejmuto: 20. 12. 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.zasedáni zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 12. 12. 2012

Sejmuto: 20. 12. 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu obce Valchov na rok 2013

Vyvěšeno: 4. 12. 2012

Sejmuto: 19. 12. 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záměr prodeje/směny pozemků

Vyvěšeno: 29. 11. 2012

Sejmuto: 14. 12. 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu na rok 2013 Svazku obcí Boskovicko.

Vyvěšeno: 29. 11. 2012

Sejmuto: 14. 12. 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací.

Vyvěšeno: 21. 11. 2012

Sejmuto: 7. 12. 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.zasedání zastupitelstva obce Valchov

Vyvěšeno: 14. 11. 2012

Sejmuto: 22. 11. 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyvěšeno: 12. 11. 2012

Sejmuto: 12. 1. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno: 12. 11. 2012

Sejmuto: 12. 1. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o volbách do zastupitelstev krajů.

Vyvěšeno: 25. 9. 2012

Sejmuto: 12. 10. 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 24. 9. 2012

Sejmuto: 8. 10. 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků).

Vyvěšeno: 18. 9. 2012

Sejmuto: 13. 10. 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. zasedání ZO

Vyvěšeno: 5. 9. 2012

Sejmuto: 13. 9. 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.

Vyvěšeno: 27. 7. 2012

Sejmuto: 12. 10. 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška FÚ

Vyvěšeno: 27. 6. 2012

Sejmuto: 11. 7. 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Vyvěšeno: 25. 6. 2012

Sejmuto: 9. 7. 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. zasedání ZO

Vyvěšeno: 15. 6. 2012

Sejmuto: 25. 6. 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný_účet SVaK 2011

Příloha závěrečného účtu_SVaK 2011

Vyvěšeno: 2. 6. 2012

Sejmuto: 17.6. 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/150 Sebranice-Boskovice-Žďárná-Prostějov v k.ú. Valchov

Příloha veřejné vyhlášky

Vyvěšeno: 23. 5. 2012

Sejmuto: 8. 6. 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet DSO Boskovice

Příloha závěrečného účtu - rok 2011 - SOB Boskovicko

Vyvěšeno: 22. 5. 2012

Sejmuto: 7. 6. 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záměr pronájmu pozemků

Vyvěšeno: 17. 5. 2012

Sejmuto: 2. 6. 2012

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhláška Finančního úřadu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.zasedaní ZO

Vyvěšeno: 13. 4. 2012

Sejmuto: 22. 4. 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Záměr prodeje pozemku

Vyvěšeno: 3. 4. 2012

Sejmuto: 20. 4. 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutí hejtmana JMK - vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Vyvěšeno: 23. 3. 2012

Sejmuto: 12. 4. 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebiců paliv

Vyvěšeno: 23. 3. 2012

Sejmuto: 9. 4. 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Vyvěšeno: 20. 3. 2012

Sejmuto: 13. 4. 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh závěrečného účtu obce 2011

Vyvěšeno: 16. 3. 2012

Sejmuto: 2. 4. 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha návrhu závěrečného účtu obce 2011, Příloha účetní uzávěrky ÚSC,  Rozvaha - bilance, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty

Vyvěšeno: 16. 3. 2012

Sejmuto: 2. 4. 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záměr prodeje pozemku

Vyvěšeno: 9. 3. 2012

Sejmuto: 25. 3. 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. zasedání ZO

12. veřejné zasedání ZO Valchov se uskuteční v pondělí 20. 2. 2012 v 19.30 h v budově obecního úřadu

Vyvěšeno: 13. 2. 2012

Sejmuto: 20. 2. 2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zápis do 1. třídy 

ZŠ Žďárná zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy. Zápis se koná 2. 2. 2012 od 13.00 do 17.00h.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.zasedání ZO  

11. veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 21. 12. 2011 v 19.30 v budově obecního úřadu.

Vyvěšeno: 13. 12. 2011

Sejmuto: 21. 12. 2011