Svoz nebezpečného odpadu

Obec Valchov a společnost Sita Vás informují o svozu odpadů:

SBĚR A ODVOZ VELKÉHO ODPADU

SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU