Kontejner na objemný odpad ve dvoře obecního úřadu je od 28. 3. 2015 znovu otevřen. Opět každou sobotu od 11.00 do 12.00 hodin. Zastupitel, který má v tuto dobu službu, vám rád poradí co do kterého kontejneru odložit. Udržujte, prosím, pořádek a čistotu.

 

 Sběr a svoz nebezpečného odpadu proběhne v úterý 21. dubna 2015

od 15.45 do 16.15 hodin u Obecního úřadu ve Valchově.

Současně se bude odebírat elektrozařízení a pneumatiky.