AKTUALITY

OBECNÍ ZÁJEZD

Obec Valchov pořádá v sobotu 22. 8. 2015 zájezd pro rodiny s dětmi do Westernového městečka Šiklův mlýn. Odjezd autobusu v 8.00 hodin od obchodu. Cestu platí obec, vstupné si hradí každý samostatně. Rezervace u Tomáše Kalika na telefonním čísle 721 015 033.

Pochod na Velenov

Tradiční pochod do okolí obce Valchov se uskuteční 8. 8. 2015. Sraz je ve 14 hodin u bývalé školy a tentokrát jdeme na velenovskou vyhlídku. Čeká Vás bohatý program a občerstvení zdarma!!! Těší se pořadatelé.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil do odvolání Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je zakázáno: rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty a používat zábavní pyrotechniku. Místem se zvýšeným...

Zámecká noc

Noční kostýmované prohlídky Zámku Boskovice můžete zažít 9., 16., 23. 7. a 13., 20. 8. 2015 na zámku. Začátky prohlídek ve 20.30 a 21.30 hodin.

Koncert Veselá trojka

Veselá trojka Pavla Kršky vystoupí 28. 8. 2015 od 18 hodin na výletišti za DPS v Černé Hoře.

Konec školního roku

Vše školákům přejeme krásné vysvědčení a o prázdninách hodně pěkných zážitků! Mnoho štěstí přejeme také našim předškolákům, kteří opouští valchovskou školku a po prázdninách nastoupí do 1. třídy. Huráááááááááááááááá na prázdniny...

VALCHOVSKÁ POUŤ

Obec Valchov ve spolupráci s MŠ Valchov Vás zvou na VALCHOVSKOU POUŤ 2015. Mše svatá v kapli sv. Petra a Pavla se koná v necěli 28. 6. 2015 v 9 hodin. Od 14 hodin začíná program na výletišti. Vystoupení dětí z MŠ a ŠD Valchov, následuje show Klaunů z Balónkova - vystoupení pro děti a Holóbkova...

Předpouťová zábava

SDH Valchov Vás zve na předpouťovou zábavu v sobotu 27. 6. 2015 od 21 hodin na hřišti v Borkách. Pivo za 15,- Kč, občerstvení z udírny, hraje ABC rock Boskovice.

Oslava konce školního roku

SRPŠ při ZŠ Boskovice pracoviště Sušilova pořádá 29. 6. 2015 oslavu konce školního roku. Zváni jsou všichni od dětí po babičky a dědečky, nejen žáci školy. Těšit se můžete na workshop, vodní bitvu, pěnové bludiště, skákací hrad a jiné laskominy. Občerstvení vítáno - kdo může, přineste nějaké...

XVI. Kořenecké slavnosti

Obec Kořenec Vás srdečně zve na XVI. Kořenecké slavnosti písní a tanců v sobotu 20. 6. 2015 od 13.30 hodin. Pozvánka zde ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Velká cena 1. 8. 2015